Cignal

PROMOS


Load SD Command Code HD Command Code Description Days Expiry
CIGNAL SD175 HD175 TV Networks 30 days
CIGNAL SD200 hD200 TV Networks 30 days
CIGNAL SD300 HD300 TV Networks 30 days
CIGNAL SD450 HD450 TV Networks 30 days
CIGNAL - HD500 TV Networks 30 days
CIGNAL - HD600 TV Networks 30 days
CIGNAL - HD800 TV Networks 30 days
CIGNAL - HD1000 TV Networks 30 days

HOW TO LOAD CIGNAL?

Example:

CIGNAL 12160737 SD175

Paalala sa lahat: Ang pagdating ng cignal load sa inyong cignal tv account ay naka depende kay Cignal Network site, kahit na proseso na natin ito. Siguraduhing tama ang inyong cignal number at nakabukas ang Cigna TV upang maiwasan ang aberya dahil walang refund process ang cignal.

Purchase your account

in any convenient way!